Mörkerfält

Mörkerfält måndagen den 29:e Februari kl 1800.
Allt är uttryckligen tillåtet, enda kravet är att skytten håller i sin egen belysning.
Mål och förutsättningar som inte står i skjuthandboken förekommer.
Medtag skjutglasögon plåtmål förekommer. A,R,C

Banläggare Roger H