Välkommen till ett nytt medlemsår!

Har ni inte för avseende att delta i verksamheten eller har övriga fakturafrågor vänligen kontakta kassören på e-post kass@harlandapk.se.

Årets fakturering sker primärt via epost, har du fått den här fakturan via vanligt brev eller till fel epost-adress vänligen kontakta kassören för att uppdatera registret.

Vi ber er att betala avgiften senast enligt angivet förfallodatum.

Betalning sker till Plusgiro 420422-8. Vid inbetalning ange fakturanumret som står på fakturan.

Årsmöte

Vi vill passa på att bjuda in till årsmöte den 10 mars klockan 18:00 i klubbstugan.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisionsberättelse, budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer att finnas tillgängliga i klubbstugan senast en vecka innan mötet. Dessa handlingar kan också fås av sekreteraren på e-post sekr@harlandapk.se.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen HPK