Föreningsintyg

Medlem som ska söka eget vapen behöver ladda ner och fylla i följande två dokument från Polisens hemsida.

Vapenlicens 551.1 - Ansökan
Föreningsintyg - Medlemskap i skytteförening

Ladda sedan ner vår bilaga till föreningsintyget och fyll i den.

Licensansökan lämnar medlemmen själv till Polisen. Föreningsintyg samt biliga till föreningsintyg lämnas till styrelsen för behandling. Styrelsen skickar sedan föreningsintyget till Polisen.

foreningsintyg

Följande måste vara uppfyllt för att ansökan skall behandlas av HPKs styrelse vid nästkommande ordinarie styrelsemöte, normalt första torsdagen i varje månad:

• Sökanden skall ha betalt full medlemsavgift, plus eventuella kvarvarande skulder från föregående års avgifter.
• Sökanden skall ha varit medlem i klubben minst 6 månader för C-vapen (kaliber .22) eller 12 månader för grövre vapen.
• Medlem skall någon gång under de senaste två åren ha skjutit nationellt guldmärke, eller IPSC silver, samt rapporterat in detta till sekreteraren. Skjuten serie skall vara bevittnad av styrelsemedlem, eller av annan person som styrelsen har delegerat bevittnanderätt till*.
• Medlem skall under innevarande år ha deltagit i minst en tävling (klubb- eller annan), och där representerat klubben. Medlem som i extern tävling representerar annan klubb får söka sitt intyg i den klubb man representerat.
• Medlem skall under innevarande år ha deltagit på minst en av klubben arrangerad arbetsdag eller motsvarande (vad detta jämställs med beslutas av styrelsen).
• Medlem skall under innevarande år minst en gång ha representerat klubben som funktionär eller vid liknande arbete (vad detta jämställs med beslutas av styrelsen).

Uppfyller medlem punkterna 1 – 3 (obligatoriska) samt 4 – 6, eller enligt överenskommelse (i förväg) med styrelsen varianter på dessa tre, och styrelsen i övrigt inte har något att invända mot medlemmens begäran, kommer styrelsen att utfärda ett föreningsintyg och skicka detta till den polismyndighet medlemmen önskar.

Det är varje medlems individuella ansvar att se till att intyg och liknande blir behandlade i god tid. Medlem som önskar argumentera för sin sak skall infinna sig personligen till ett av styrelsens ordinarie möten, frågan diskuteras endast där.

*) Bevittnanderätt har för nationellt utdelats till Antero R, Stig H och Villgot E, alternativt guldserier skjutna vid tävlingstillfälle. För IPSC är det klubbens instruktörer Cecilia L, Fredrik P, Robert A och Ulf L. Utöver detta kan det i samråd med styrelsen utses temporära personer vid behov.