Intressekoll för kurs i Dynamiskt Skytte

Härlanda PK undersöker om det finns intresse för att under hösten 2019 hålla kurs i dynamiskt skytte.

Om tillräckligt många anmäler sitt intresse så kommer mer information skickas ut till dessa.

Lånevapen finns att tillgå om eget lämpligt vapen saknas. Teori läses in på egen hand och prov skrivs direkt första kursdagen.

För att gå kursen behöver du vara aktiv skytt med god vapenvana. Samt vara medlem i en förening ansluten till Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet (SDSSF), är du inte det kan du söka medlemskap i Härlanda PK, detta behöver göras innan anmälan till kursen.

Intresseanmälan görs, där också mer information finns att läsa, genom att fylla i det här formuläret.

Kurs i Dynamiskt Skytte

Härlanda PK kommer under hösten 2018 att hålla kurs i dynamiskt skytte, kursen kommer att gå följande datum:

Onsdag 26 september, 18:00 till 20:00 – Informationsmöte inför kurs
Fredag 5 oktober, hela dagen – Teoriprov, torrträning och skytte
Lördag 6 oktober, hela dagen – Skytte
Söndag 7 oktober, hela dagen – Skytte och examination

På informationsmötet berättar vi lite mer om kursen, går igenom utrustning och eventuella frågor inför teoriprovet.

Lånevapen finns att tillgå om eget lämpligt vapen saknas. Teori läses in på egen hand och prov skrivs direkt första kursdagen.

För att gå kursen behöver du vara aktiv skytt med god vapenvana. Samt vara medlem i en förening ansluten till Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet (IPSC Sverige), är du inte det kan du söka medlemskap i Härlanda PK, detta behöver göras innan anmälan till kursen.

Kostnad för kursen är 2500 kr. Lånevapen är gratis men kostnad för ammunition tillkommer.

Intresseanmäl dig genom att fylla i det här formuläret.

För frågor rörande kursen kontakt utbildningsansvarig på utb@harlandapk.se.
För frågor rörande medlemskap i Härlanda PK kontakta ordförande på ordf@harlandapk.se.

Vid otillräckligt antal deltagare kan kursen komma att ställas in.

Kurs i Dynamiskt Skytte

Härlanda PK kommer under hösten 2017 att hålla kurs i dynamiskt skytte, kursen kommer att gå följande datum:

Onsdag 25 oktober, 18:00 till 20:00 – Informationsmöte inför kurs
Fredag 3 november, hela dagen – Teoriprov, torrträning och skytte
Lördag 4 november, hela dagen – Skytte
Söndag 5 november, hela dagen – Skytte och examination

På informationsmötet berättar vi lite mer om kursen, går igenom utrustning och eventuella frågor inför teoriprovet.

Lånevapen finns att tillgå om eget lämpligt vapen saknas. Teori läses in på egen hand och prov skrivs direkt första kursdagen.

För att gå kursen behöver du vara aktiv skytt med god vapenvana. Samt vara medlem i en förening ansluten till Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet (IPSC Sverige), är du inte det kan du söka medlemskap i Härlanda PK, detta behöver göras innan anmälan till kursen.

Kostnad för kursen är 2500 kr. Lånevapen är gratis men kostnad för ammunition tillkommer.

Intresseanmäl dig genom att fylla i det här formuläret.

För frågor rörande kursen kontakt utbildningsansvarig på utb@harlandapk.se.
För frågor rörande medlemskap i Härlanda PK kontakta ordförande på ordf@harlandapk.se.

Vid otillräckligt antal deltagare kan kursen komma att ställas in.

Välkommen till ett nytt medlemsår!

Har ni inte för avseende att delta i verksamheten eller har övriga fakturafrågor vänligen kontakta kassören på e-post kass@harlandapk.se.

Årets fakturering sker primärt via epost, har du fått den här fakturan via vanligt brev eller till fel epost-adress vänligen kontakta kassören för att uppdatera registret.

Vi ber er att betala avgiften senast enligt angivet förfallodatum.

Betalning sker till Plusgiro 420422-8. Vid inbetalning ange fakturanumret som står på fakturan.

Årsmöte

Vi vill passa på att bjuda in till årsmöte den 10 mars klockan 18:00 i klubbstugan.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisionsberättelse, budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer att finnas tillgängliga i klubbstugan senast en vecka innan mötet. Dessa handlingar kan också fås av sekreteraren på e-post sekr@harlandapk.se.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen HPK