Bli Medlem

Härlanda Pistolskytteklubb kommer 2024 att bedriva nybörjarutbildning med start i mars.

Kursen kommer initialt att vara inriktad på Nationellt precisions-skytte, men under året kommer även andra skytteformer att presenteras.

Kursen inleds med teoretisk utbildning vid 5 – 6 tillfällen för att därefter övergå till praktisk träning i precisionsskytte med pistol i kaliber .22. Kursen är förlagd till torsdagar klockan 18 – 20 samt enstaka helgdagar. Organiserad undervisning avslutas 2024-10-31. Om man inte är klar med fodringar för skjutskicklighet så tar man diskussion med instruktör.

Kostnaden för kursen är 5 900 kr, utöver detta tillkommer kostnad för provmedlemskap i klubben och förbund för 2024 på 1 200 kr. För att kunna fortsätta som medlem och med skytte under 2025 behöver teoretiskt examination samt prov i praktisk skjutskicklighet vara avklarat under 2024.

Härlanda Pistolskytteklubb kommer under kursen att låna ut vapen, men kostnad för övrig utrustning, inklusive ammunition, står du själv för. Aktiva hörselskydd och skyddsglasögon är ett minimikrav och kostar cirka 2 000 kr. När den praktiska delen startar kostar ammunitionen ca 130kr per vecka. Börjar du senare med dynamiskt skytte så kommer kostnaden för ammunition lätt upp i 400 – 500 kr per träningstillfälle.

Utdrag ur belastningsregistret kommer att krävas av alla deltagare.

Under senare delen av kursen kommer det erbjudas en vidareutbildning i Dynamiskt skytte. Den är en fristående kurs och ingår inte i kursavgiften.

Eftersom antalet intresserade nybörjare väl överstiger antalet tillgängliga platser så kan styrelsen komma att kalla intressanta kandidater till ett informationsmöte, för att därefter välja ut ut vilka som erbjuds en plats på kursen. Styrelsens beslut kan inte överklagas.

Innan du anmäler dig genom att fylla i formuläret som länkas här nedan så ta en ordentlig funderare på om detta verkligen är någonting du vill göra. Skytte är en rolig sport men det är inte lätt, för att komma igång som nybörjare krävs ett seriöst engagemang och en ordentlig investering både i tid och pengar.

Gå till formuläret