Vårt skytte

Dynamiskt skytte

Dynamiskt skytte är en skytteform med handeldvapen mot fasta eller rörliga mål, på varierande avstånd. Skytten bestämmer själv i vilken ordning målen beskjuts och de två bästa träffarna i varje tavla räknas för poäng. Allt skytte utförs enskilt och övervakas av en skjutledare som följer skytten på stationen. Skjutledaren övervakar skytten med avseende på säkerhet och tar också tid på skytten.

Den totala poängsumman på stationen minus eventuella straffpoäng divideras med totaltiden för stationen och det ger skyttens resultat för stationen.

Från och med 2011 är vi sammanslagna med Göteborgs Dynamiska Skyttar, som vi delat bana med sedan starten 1978.

Nationellt skytte

Härlanda Pistolskytteklubbs nationella sektion skjuter främst precision och fält.

Precisionsskjutning är skjutning på bana mot pistoltavla på 25 m avstånd. Precisionsskjutningen på bana börjar med en provserie a 5 skott under en tid av 6 minuter på ett avstånd till tavlan på 25 meter. Man använder precisionstavla 25/50 meter och skjuter mellan 5-24 serier (Vanligen 7-10) beroende på tävling. Därefter går man vidare med en final som består av 3 serier som föregås av en ny provserie. Vinner gör den som har det högsta sammanlagda resultatet i respektive klass. Vid ett mästerskap kan särskjutning bli aktuell om flera skyttar hamnar på samma resultat efter sista serien.

Fältskjutning är skjutning på korta tider mot varierande mål i terrängen. Skjutningen utförs i patruller. Förflyttning mellan stationerna sker i regel till fots. Fältskytte består av en bana med 8 eller 10 stationer på vilka man skjuter på varierande antal figurer under olika tid och avstånd. Storlek, form och visningssätt på figurerna kan vara av det mest skiftande slag. Man skall skjuta 6 skott på varje station. Vinner gör den som har flest antal träff i respektive klass, men man särskiljer även skyttarna genom att även räkna de antal figurer som skytten träffat. Vid ett mästerskap blir det även särskjutning mellan skyttar med samma antal träff.